Muuntamoiden paikalleenasennus

Täsmällinen asennus paikalleen

Norelco Service voi toimittaa NPM puistomuuntamot myös paikalleen asennettuna jakelumuuntajan kanssa. Näissä projekteissa sovitaan asiakkaan kanssa tarkat aikataulut ja tehtäväjaot. Norelco ei tee maansiirtotöitä eikä perustuksia, vaan ne pitää olla tehtynä kun muuntamo toimitetaan työmaalle.

Tuotetiedot

Yhteystiedot

Energianjakeluyhtiöiden myynti

Järvinen Marko
myyntijohtaja
Puhelin 050 525 5305
marko.jarvinen@norelco.fi

Hakkarainen Juha
myyntipäällikkö
Puhelin 050 525 5307
juha.hakkarainen@norelco.fi

Hartikainen Jarkko
Avainasiakaspäällikkö
Puhelin 050 525 5313
jarkko.hartikainen@norelco.fi