Käyttöönoton tuki

Useissa projekteissa halutaan ostaa laitetoimittajalta tukea käyttöönottoon. Norelco tarjoaa asiantuntemustaan ja kokemustaan käyttöönottoihin ja käyttöönottajien koulutukseen niin kotimaassa kuin kansainvälisissä projekteissakin. Tyypillisiä käyttöönottoon kuuluvia toimenpiteitä ovat

  • suojareleiden koestus
  • valokaarivalvonnan testaus
  • suurjännitekoestus
  • eristysvastusmittaus
  • väyläparametroinnit

Käyttöönottopalveluja kysytään erityisesti vienti- ja teollisuusprojekteissa.

Yhteystiedot

Teollisuusmyynti

Järvinen Marko
myyntijohtaja
Puhelin 050 525 5305
marko.jarvinen@norelco.fi

Hakkarainen Juha
myyntipäällikkö
Puhelin 050 525 5307
juha.hakkarainen@norelco.fi

Hartikainen Jarkko
Avainasiakaspäällikkö
Puhelin 050 525 5313
jarkko.hartikainen@norelco.fi

 

Energianjakeluyhtiöiden myynti

Järvinen Marko
myyntijohtaja
Puhelin 050 525 5305
marko.jarvinen@norelco.fi

Hakkarainen Juha
myyntipäällikkö
Puhelin 050 525 5307
juha.hakkarainen@norelco.fi

Hartikainen Jarkko
Avainasiakaspäällikkö
Puhelin 050 525 5313
jarkko.hartikainen@norelco.fi

 

Urakoitsijamyynti

Järvinen Marko
myyntijohtaja
Puhelin 050 525 5305
marko.jarvinen@norelco.fi

Karvinen Seppo
myyntipäällikkö
Puhelin 050 525 5308
seppo.karvinen@norelco.fi

Mikkonen Markku
kojeistomyyjä
Puhelin 050 525 5309
markku.mikkonen@norelco.fi

Latonummi Jarkko
kojeistomyyjä
Puhelin 050 525 5312
jarkko.latonummi@norelco.fi