Referenssejä

Toteutamme vuosittain satoja projekteja. Ohessa muutamia esimerkkejä toteuttamistamme projekteista.

Pietarin pohjoinen jätevedenpuhdistamo NWWTP, Pietari, Venäjä

Pietarin pohjoinen jätevedenpuhdistamo vastaa suuresta osasta yli 5 miljoonan asukkaan kaupungin jätevesien puhdistuksesta. Norelco toimitti projektiin NorMega vaunukatkaisijakojeiston, NorPower 5000 prosessin pääkeskukset ja NorBus 5000 kiskosillat sekä ohjauskotelot.

RTB Bor liekkisulatto, Serbia

RTB Borin liekkisulatossa valetaan kuparia anodi-muotoon. Sulatto apulaitteineen oli kokonaistoimitus, johon Norelco toimitti NorPower 5000 prosessin moottorinohjauskeskukset ja NorBus 5000 kiskosillat.

HUS Kolmiosairaala, Helsinki

Kolmiosairaalassa toimivat muun muassa päiväsairaala, dialyysihoitokeskus, magneettikuvausyksikkö sekä useat poliklinikat, osastot ja muut yksiköt. Siellä on vuodepaikat 210 potilaalle. Kolmiosairaalan pinta-ala on 25 660 m2 ja tilavuus 122 000 m3. Norelco toimitti kohteeseen NorPower 5000 pääkeskukset ja NorBus 5000 kiskosillat sekä normaalin, varmennetun ja UPS-verkon ryhmäkeskukset.

Boliden Odda sinkinsulattamo, Norja

Oddassa toimii sinkin sulattamo, joka tuottaa sinkkiä maailmanmarkkinoille. Norelco toimitti kapasiteetin laajennusinvestointiin prosessin NorPower 5000 moottorikeskukset Profibus- ja invertteri-ohjatuilla kasettilähdöillä.

Hasintien sähköasema, Varkaus

Hasintien 110/24kV sähköasema syöttää Varkauden pohjoispuolen asuin- ja teollisuusaleen sähkön. Norelco toimitti NorSwitch sähköasemarakennuksen kalustettuna NorMega vaunukatkaisijakojeistolla and DC-käytöillä sekä kaksi NPM puistomuuntamoa. Kokonaisuus toimitettiin paikalleen asennettuna.

Ovako Steel, Muuntamo, Imatra

Ovako Steel Imatran tehtaan prosessivesipumppaamon uusi NorSwitch-sähköasema toimitettiin avaimet käteen periaatteella vanhan pumppaamon viereen. Rakennus toimitettiin kahdessa osassa ja ne asennettiin paikalleen betonisokkelille. Muuntamossa on kaksi jakelumuuntajaa sekä lämmin valvomo, jossa sijaitsevat myös NorPower 5000 kennokojeistot.

IDO, Sähköaseman saneeraus, Raasepori

IDO posliinitehtaalla tehtiin muuntamotilan saneeraus. Norelco purki pois vanhat kojeistot ja asensi tilalle uudet NorMax-kojeistot. Kojeistot liitettiin vanhoihin jakelumuuntajiin. Operaatio suoritettiin lyhyen tuotantokatkon aikana.

Keljonlahti voimalaitos, Jyväskylä

Voimalaitos tuottaa täydellä teholla toimiessaan 240 megawattia kaukolämpöä ja 130 megawattia sähköä. Voimalan pääpolttoaineet ovat puu ja turve. Norelco toimitti voimalaitokselle NorPower 5000 moottoriohjauskeskukset.

Jiangshu Bohui paperikone BM1, Kiina

Jiangsu Bohui Paper Industrial valmistaa pakkauskartonkeja ja muita paperituotteita. Norelco toimitti paperikonetoimituksen yhteydessä BM1-koneen toimintaan tarvittavat NorPower 5000 moottoriohjauskeskukset.

VARMA-talo, Helsinki

Varma-talo on 66.000 bruttoneliön kokoinen toimistotalo, jossa toimii eläkeyhtiö Varman pääkonttori sekä lukuisia muita yrityksiä. Norelco toimitti kohteeseen kaikki NorPower 5000 pääkeskukset, NorPower 1250 ilmastointikeskukset sekä NorLine 800 ryhmäkeskukset.